Bảo tàng Museo de Arte Contemporáneo tại Tây Ban Nha, Community of Madrid, Madrid, Calle del Conde Duque, 9

Tây Ban Nha, Community of Madrid, Madrid, Calle del Conde Duque, 9, GPS: 40.4276,-3.7105

Điện thoại: +34 915885928

Website: http://www.madrid.es/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Tu-Sa 10:00-14:00,17:30-21:00; Su, PH 10:30-14:00; Mo off; Jan 1, Jan 6, May 1, Dec 25 off

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng Museo de Arte Contemporáneo tại địa chỉ: Tây Ban Nha, Community of Madrid, Madrid, Calle del Conde Duque, 9 / 77279 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng Museo de Arte Contemporáneo hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Tây Ban Nha, Community of Madrid, Madrid, Calle de Amaniel, 29-31

Điện thoại: +34 91 758 83 79

Website: http://museo.abc.es/

Hỗ trợ xe lăn: No

Giờ mở cửa: Tu-Sa 11:00-20:00; Su 10:00-14:00; Mo off; Jan 1, Jan 6, May 1, Dec 24, Dec 25, Dec 31 off; May 15 10:00-14:00

Tây Ban Nha, Community of Madrid, Madrid, Calle de Ventura Rodriguez, 17

Điện thoại: +34 915473646

Website: http://www.madrid.es/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Tu-Sa 09:30-15:00; Th 17:00-20:00; PH Tu off; Su,PH 10:00-15:00; Mo off; Jan 01,Jan 06,May 01,Dec 24,Dec 25,Dec 31 off

Tây Ban Nha, Community of Madrid, Madrid, Calle de Alberto Aguilera, 1

Điện thoại: +34 914478808

Website: http://www.madrid.es/

Hỗ trợ xe lăn: No

Giờ mở cửa: Tu-Fr 13:00+, 17:00+, 20:00+ "Visitas guiadas regulares (entrada libre NO disponible)"; Tu-Th 10:30+, 12:00+ "Visitas guiadas para grupos"

Tây Ban Nha, Community of Madrid, Madrid, Calle de Ferraz, 1

Điện thoại: +34 913667415

Website: http://www.madrid.es/

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: Oct 1-Mar 31 Tu-Fr 09:45-13:45, 16:15-18:15; Oct 1-Mar 31 Sa, Su, PH 09:30-20:00; Apr 1-Sep 30 Tu-Fr 10:00-14:00,18:00-20:00; Apr 1-Sep 30 Sa, Su, PH 09:30-20:00; Mo off; Jan 1, Jan 6, May 1, Dec 25 off

Tây Ban Nha, Community of Madrid, Madrid, Calle de Fuencarral, 78

Điện thoại: +34 917011863

Website: http://www.munimadrid.es/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Tu-Su 10:00-20:00; Mo off; Jan 1, Jan 6, May 1, Dec 24, Dec 25, Dec 31 off

Tây Ban Nha, Community of Madrid, Madrid, Calle de San Mateo, 13

Điện thoại: +34 914481045

Website: http://museoromanticismo.mcu.es/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: May 2-Oct 31 Tu-Sa 9:30-20:30; May 2-Oct 31 Su, PH 10:00-15:00; Nov 1-Apr 30 Tu-Sa 9:30-18:00; Nov 1-Apr 30 Su, PH 10:00-15:00; Mo off; Jan 1, Jan 6, May 1, May 15, Dec 24, Dec 25, Dec 31 off