Bảo tàng Museo de Historia de Madrid tại Tây Ban Nha, Community of Madrid, Madrid, Calle de Fuencarral, 78

Tây Ban Nha, Community of Madrid, Madrid, Calle de Fuencarral, 78, GPS: 40.4256,-3.7004

Điện thoại: +34 917011863

Website: http://www.munimadrid.es/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Tu-Su 10:00-20:00; Mo off; Jan 1, Jan 6, May 1, Dec 24, Dec 25, Dec 31 off

Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Museo de Historia de Madrid

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng Museo de Historia de Madrid tại địa chỉ: Tây Ban Nha, Community of Madrid, Madrid, Calle de Fuencarral, 78 / 77279 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng Museo de Historia de Madrid hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Tây Ban Nha, Community of Madrid, Madrid, Calle de Dona Barbara de Braganza, 14

Điện thoại: +34 916025221

Website: http://www.madrid.es/

Hỗ trợ xe lăn: No

Tây Ban Nha, Community of Madrid, Madrid, Hoogstraat, 13

Tây Ban Nha, Community of Madrid, Madrid, Gran Via, 1

Điện thoại: +34 915321007

Website: http://www.madrid.es/

Hỗ trợ xe lăn: No

Giờ mở cửa: Th 17:00+; Fr 12:00+; PH off || "Las visitas son con cita previa: 915 321 007 marta@grassy.es"

Tây Ban Nha, Community of Madrid, Madrid, Calle de Alberto Aguilera, 1

Điện thoại: +34 914478808

Website: http://www.madrid.es/

Hỗ trợ xe lăn: No

Giờ mở cửa: Tu-Fr 13:00+, 17:00+, 20:00+ "Visitas guiadas regulares (entrada libre NO disponible)"; Tu-Th 10:30+, 12:00+ "Visitas guiadas para grupos"

Tây Ban Nha, Community of Madrid, Madrid, Calle de Fuencarral, 3

Điện thoại: +34 915808700

Website: http://www.madrid.es/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Tu-Su 10:00-20:00; PH off; Dec 25,Jan 01,Jan 06 off

Tây Ban Nha, Community of Madrid, Madrid, Calle de San Mateo, 13

Điện thoại: +34 914481045

Website: http://museoromanticismo.mcu.es/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: May 2-Oct 31 Tu-Sa 9:30-20:30; May 2-Oct 31 Su, PH 10:00-15:00; Nov 1-Apr 30 Tu-Sa 9:30-18:00; Nov 1-Apr 30 Su, PH 10:00-15:00; Mo off; Jan 1, Jan 6, May 1, May 15, Dec 24, Dec 25, Dec 31 off