Bảo tàng Museo de San Isidro tại Tây Ban Nha, Community of Madrid, Madrid, Plaza de San Andres, 2

Tây Ban Nha, Community of Madrid, Madrid, Plaza de San Andres, 2, GPS: 40.4121,-3.711

Điện thoại: +34 913667415

Website: http://www.madrid.es/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Tu-Su 09:30-20:00; PH 09:30-20:00; Jul 01-Sep 15 Tu-Fr 10:00-14:00,15:00-19:00; Jul 01-Sep 15 Sa,Su 10:00-19:00; Jul 01-Sep 15 PH Sa,Su 10:00-19:00; Mo off; Jan 01,Jan 06,May 01,Dec 24,Dec 25,Dec 31 off

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng Museo de San Isidro tại địa chỉ: Tây Ban Nha, Community of Madrid, Madrid, Plaza de San Andres, 2 / 77280 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng Museo de San Isidro hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Tây Ban Nha, Community of Madrid, Madrid, Calle de Carlos Arniches, 3-5

Điện thoại: +34 914976500

Website: http://www.madrid.es/

Hỗ trợ xe lăn: No

Giờ mở cửa: Mo-Fr 10:00-22:00; Sa 10:00-14:00; Aug off; Su off; PH off

Tây Ban Nha, Provincia Eclesiástica de Madrid, Madrid

Giờ mở cửa: Tu-Fr 10:00-20:00, Sa,Su,PH 10:00-14:00

Tây Ban Nha, Community of Madrid, Madrid

Giờ mở cửa: Oct-Mar 10:00-18:00; Apr-Sep 10:00-20:00

Tây Ban Nha, Community of Madrid, Madrid

Điện thoại: +34 915592874

Website: http://www.madrid.es/

Hỗ trợ xe lăn: No

Giờ mở cửa: Mo-Sa 10:00-14:30; Su, PH off

Tây Ban Nha, Community of Madrid, Madrid

Tây Ban Nha, Community of Madrid, Madrid, Calle de la Concepcion Jeronima, 15; 17

Giờ mở cửa: Tu-Fr 10:00-20:00, Sa,Su,PH 10:00-14:00