Bảo tàng Museo del Robot tại Tây Ban Nha, Community of Madrid, Madrid, Calle de Alberto Aguilera, 1

Tây Ban Nha, Community of Madrid, Madrid, Calle de Alberto Aguilera, 1, GPS: 40.4295,-3.7069

Điện thoại: +34 914478808

Website: http://www.madrid.es/

Hỗ trợ xe lăn: No

Giờ mở cửa: Tu-Fr 13:00+, 17:00+, 20:00+ "Visitas guiadas regulares (entrada libre NO disponible)"; Tu-Th 10:30+, 12:00+ "Visitas guiadas para grupos"

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng Museo del Robot tại địa chỉ: Tây Ban Nha, Community of Madrid, Madrid, Calle de Alberto Aguilera, 1 / 77279 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng Museo del Robot hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Tây Ban Nha, Community of Madrid, Madrid, Calle del Conde Duque, 9

Điện thoại: +34 915885928

Website: http://www.madrid.es/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Tu-Sa 10:00-14:00,17:30-21:00; Su, PH 10:30-14:00; Mo off; Jan 1, Jan 6, May 1, Dec 25 off

Tây Ban Nha, Community of Madrid, Madrid

Điện thoại: +34 902 444403

Website: https://www.esmadrid.com/

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: Th 10:00-13:00; Fr 11:00-19:00; Sa-Su 11:00-15:00

Tây Ban Nha, Community of Madrid, Madrid, Hoogstraat, 13

Tây Ban Nha, Community of Madrid, Madrid, Calle de Amaniel, 29-31

Điện thoại: +34 91 758 83 79

Website: http://museo.abc.es/

Hỗ trợ xe lăn: No

Giờ mở cửa: Tu-Sa 11:00-20:00; Su 10:00-14:00; Mo off; Jan 1, Jan 6, May 1, Dec 24, Dec 25, Dec 31 off; May 15 10:00-14:00

Tây Ban Nha, Community of Madrid, Madrid, Calle de Fuencarral, 78

Điện thoại: +34 917011863

Website: http://www.munimadrid.es/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Tu-Su 10:00-20:00; Mo off; Jan 1, Jan 6, May 1, Dec 24, Dec 25, Dec 31 off

Tây Ban Nha, Community of Madrid, Madrid, Calle de San Mateo, 13

Điện thoại: +34 914481045

Website: http://museoromanticismo.mcu.es/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: May 2-Oct 31 Tu-Sa 9:30-20:30; May 2-Oct 31 Su, PH 10:00-15:00; Nov 1-Apr 30 Tu-Sa 9:30-18:00; Nov 1-Apr 30 Su, PH 10:00-15:00; Mo off; Jan 1, Jan 6, May 1, May 15, Dec 24, Dec 25, Dec 31 off