Bảo tàng Museo Panteón de Goya tại Tây Ban Nha, Community of Madrid, Madrid, Glorieta de San Antonio de la Florida, 5

Tây Ban Nha, Community of Madrid, Madrid, Glorieta de San Antonio de la Florida, 5, GPS: 40.4253,-3.7255

Điện thoại: +34 915420722

Website: http://www.madrid.es/

Hỗ trợ xe lăn: No

Giờ mở cửa: Tu-Su, PH 09:30-20:00 "Este horario y la apertura de salas pueden sufrir modificaciones, por favor, confírmelo en por teléfono"; Mo off; Jan 1, Jan 6, May 1, Dec 24, Dec 25, Dec 31 off

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng Museo Panteón de Goya tại địa chỉ: Tây Ban Nha, Community of Madrid, Madrid, Glorieta de San Antonio de la Florida, 5 / 77279 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng Museo Panteón de Goya hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Tây Ban Nha, Community of Madrid, Madrid, Calle del Conde Duque, 9

Điện thoại: +34 915885928

Website: http://www.madrid.es/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Tu-Sa 10:00-14:00,17:30-21:00; Su, PH 10:30-14:00; Mo off; Jan 1, Jan 6, May 1, Dec 25 off

Tây Ban Nha, Community of Madrid, Madrid

Hỗ trợ xe lăn: No

Tây Ban Nha, Community of Madrid, Madrid

Giờ mở cửa: Oct-Mar 10:00-18:00; Apr-Sep 10:00-20:00

Tây Ban Nha, Community of Madrid, Madrid, Calle de Ventura Rodriguez, 17

Điện thoại: +34 915473646

Website: http://www.madrid.es/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Tu-Sa 09:30-15:00; Th 17:00-20:00; PH Tu off; Su,PH 10:00-15:00; Mo off; Jan 01,Jan 06,May 01,Dec 24,Dec 25,Dec 31 off

Tây Ban Nha, Community of Madrid, Madrid

Điện thoại: +34 915592874

Website: http://www.madrid.es/

Hỗ trợ xe lăn: No

Giờ mở cửa: Mo-Sa 10:00-14:30; Su, PH off

Tây Ban Nha, Community of Madrid, Madrid, Calle de Ferraz, 1

Điện thoại: +34 913667415

Website: http://www.madrid.es/

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: Oct 1-Mar 31 Tu-Fr 09:45-13:45, 16:15-18:15; Oct 1-Mar 31 Sa, Su, PH 09:30-20:00; Apr 1-Sep 30 Tu-Fr 10:00-14:00,18:00-20:00; Apr 1-Sep 30 Sa, Su, PH 09:30-20:00; Mo off; Jan 1, Jan 6, May 1, Dec 25 off