Bảo tàng Museum (closed) tại Zimbabwe, Matabelelandia Septentrional, Hwange Main Camp, village

Zimbabwe, Matabelelandia Septentrional, Hwange Main Camp, village, GPS: -18.7307,26.9511

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng Museum (closed) tại địa chỉ: Zimbabwe, Matabelelandia Septentrional, Hwange Main Camp, village / 77280 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng Museum (closed) hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận