Bảo tàng Egyptian Museum tại Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo, GPS: 30.0472,31.2331

Website: http://www.sca-egypt.org/

Giờ mở cửa: Mo-Su 09:00-21:00

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Egyptian Museum

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng Egyptian Museum tại địa chỉ: Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo / 77279 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng Egyptian Museum hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo

Website: http://www.icm.gov.eg/

Hỗ trợ xe lăn: No

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo