Bảo tàng Museum of Folk Arts tại Armenia, Yerevan, Abovyan p`oghots`, 64

Armenia, Yerevan, Abovyan p`oghots`, 64, GPS: 40.1915,44.5287

Điện thoại: +374 10 569380

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng Museum of Folk Arts tại địa chỉ: Armenia, Yerevan, Abovyan p`oghots`, 64 / 77279 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng Museum of Folk Arts hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Armenia, Yerevan, Gabriel Tomasini, 53

Armenia, Yerevan, T`amanyani p`oghots`, 10

Điện thoại: +374 10 56 72 62

Website: http://cmf.am/

Giờ mở cửa: Tu-Th 10:00-17:00; Fr-Su 10:00-20:00

Armenia, Yerevan

Điện thoại: +374 10 52 93 26

Giờ mở cửa: Tu-Sun 10:00-17:00

Armenia, Yerevan, Moskovyan p`oghots`, 12

Điện thoại: +374 10 52 93 26

Giờ mở cửa: Tu-Su 10:00-17:00

Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots`i poghota, 53

Điện thoại: +37410562578

Website: http://www.matenadaran.am

Giờ mở cửa: Tu-Sa 10:00-17:00