Bảo tàng Museum of history after Sh. Movsisyan tại Armenia, Syunik Province, Kapan, Garegin Nzhdehi p`oghots`, 24/41

Armenia, Syunik Province, Kapan, Garegin Nzhdehi p`oghots`, 24/41, GPS: 39.2027,46.3993

Điện thoại: +374 285 2 85 91

Website: http://www.kapanum.am/

Giờ mở cửa: Mo-Su 10:00-18:00

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng Museum of history after Sh. Movsisyan tại địa chỉ: Armenia, Syunik Province, Kapan, Garegin Nzhdehi p`oghots`, 24/41 / 77280 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng Museum of history after Sh. Movsisyan hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Armenia, Syunik Province, Goris

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-18:00

Armenia, Syunik Province, Khndzoresk, village

Armenia, Syunik Province, Tatev, village

Armenia, Syunik Province, Goris

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-18:00

Armenia, Syunik Province, Kapan

Armenia, Syunik Province, Tatev, village