Bảo tàng Muzeu Historik tại Albania, Southern Albania, Çorovodë

Albania, Southern Albania, Çorovodë, GPS: 40.5026,20.2258

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng Muzeu Historik tại địa chỉ: Albania, Southern Albania, Çorovodë / 77279 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng Muzeu Historik hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Albania, Southern Albania, Borovë, village

Albania, Southern Albania, Berat

Albania, Southern Albania, Përmet

Albania, Southern Albania, Përmet

Albania, Southern Albania, Berat

Điện thoại: +355 32 232 224

Website: http://muzeumetberat.net

Albania, Velabisht, village

Điện thoại: +355 32 232 224

Website: http://muzeumetberat.net