Bảo tàng National Historical Museum tại Albania, Central Albania, Tirana

Albania, Central Albania, Tirana, GPS: 41.3292,19.8167

Điện thoại: + 355 4 2223977

Website: http://www.mhk.gov.al/

Wikipedia: <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/National Historical Museum (Albania)" rel="nofollow" target="_blank">https://en.wikipedia.org/wiki/National Historical Museum (Albania)</a>

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng National Historical Museum tại địa chỉ: Albania, Central Albania, Tirana / 76263 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng National Historical Museum hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, đền, lâu đài, đài tưởng niệm, tượng đài, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Objects nearby

Albania, Central Albania, Tirana

Website: http://bunkart.al/

Giờ mở cửa: Mo-Su 10:00-19:00

Albania, Central Albania, Tirana

Albania, Central Albania, Tirana

Albania, Central Albania, Tirana

Albania, Central Albania, Tirana