Bảo tàng Muzeu Kombëtar i Pavarësisë tại Albania, Southern Albania, Vlorë

Albania, Southern Albania, Vlorë, GPS: 40.4524,19.4848

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng Muzeu Kombëtar i Pavarësisë tại địa chỉ: Albania, Southern Albania, Vlorë / 77280 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng Muzeu Kombëtar i Pavarësisë hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Albania, Southern Albania, Berat

Albania, Southern Albania, Lushnjë

Albania, Kryegjatë, village

Albania, Southern Albania, Berat

Điện thoại: +355 32 232 224

Website: http://muzeumetberat.net

Albania, Velabisht, village

Điện thoại: +355 32 232 224

Website: http://muzeumetberat.net

Albania, Southern Albania, Kryegjatë, village