Bảo tàng Museum of Ethnography and Folk Art tại Romania, Tulcea, Strada 9 Mai, 2

Romania, Tulcea, Strada 9 Mai, 2, GPS: 45.1795,28.8059

Điện thoại: 0240/516.204

Website: http://www.icemtl.ro/

Giờ mở cửa: Apr-Sep 08:00-18:00; Oct-Mar 08:00-16:00; Mo closed

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng Museum of Ethnography and Folk Art tại địa chỉ: Romania, Tulcea, Strada 9 Mai, 2 / 77279 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng Museum of Ethnography and Folk Art hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Romania, Tulcea, Strada Progresului, 32

Giờ mở cửa: Tu-Su 12:00-20:00

Romania, Tulcea

Điện thoại: 0240/513.626

Website: http://www.icemtl.ro/

Giờ mở cửa: Apr-Sep 10:00-18:00; Oct-Mar 08:00-16:00; Mo closed

Romania, Tulcea, Strada Grigore Antipa, 2

Điện thoại: 0240/ 513.249

Website: http://www.icemtl.ro/

Giờ mở cửa: 9:00-17:00; Mo closed

Romania, Tulcea, Strada 14 Noiembrie, 1 bis

Điện thoại: 0340.105562;0240.515866

Website: http://www.icemtl.ro/

Giờ mở cửa: Apr-Sep: 08:00-18:00; Oct-Mar: 08:00-16:00

Romania, Tulcea, Strada 14 Noiembrie, 1 bis

Điện thoại: 0240/515.375 ; 0240/513.231

Website: http://www.icemtl.ro/

Romania, Tulcea, Strada Progresului, 32