Bảo tàng History and Archaeology Museum tại Romania, Tulcea

Romania, Tulcea, GPS: 45.1859,28.8153

Điện thoại: 0240/513.626

Website: http://www.icemtl.ro/

Giờ mở cửa: Apr-Sep 10:00-18:00; Oct-Mar 08:00-16:00; Mo closed

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng History and Archaeology Museum tại địa chỉ: Romania, Tulcea / 77279 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng History and Archaeology Museum hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Romania, Tulcea, Strada Progresului, 32

Giờ mở cửa: Tu-Su 12:00-20:00

Romania, Tulcea, Strada Grigore Antipa, 2

Điện thoại: 0240/ 513.249

Website: http://www.icemtl.ro/

Giờ mở cửa: 9:00-17:00; Mo closed

Romania, Tulcea, Strada 14 Noiembrie, 1 bis

Điện thoại: 0340.105562;0240.515866

Website: http://www.icemtl.ro/

Giờ mở cửa: Apr-Sep: 08:00-18:00; Oct-Mar: 08:00-16:00

Romania, Tulcea, Strada 14 Noiembrie, 1 bis

Điện thoại: 0240/515.375 ; 0240/513.231

Website: http://www.icemtl.ro/

Romania, Tulcea, Strada 9 Mai, 2

Điện thoại: 0240/516.204

Website: http://www.icemtl.ro/

Giờ mở cửa: Apr-Sep 08:00-18:00; Oct-Mar 08:00-16:00; Mo closed

Romania, Tulcea, Strada Progresului, 32