Bảo tàng Olt County Museum tại Romania, Olt, Slatina

Romania, Olt, Slatina, GPS: 44.4301,24.3602

Điện thoại: 0249/415.279

Website: http://www.mjolt.ro/

Giờ mở cửa: 10:00-18:00; Sa, Su 9:00-17:00

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng Olt County Museum tại địa chỉ: Romania, Olt, Slatina / 77279 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng Olt County Museum hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Romania, Olt, Izvoarele, village

Điện thoại: 0740365751

Website: http://recomespar.ro/

Giờ mở cửa: unknown

Romania, Olt, Slatina, Strada Ionascu, 65

Romania, Olt, Bals, Strada Popa Sapca, 10

Website: http://www.mjolt.ro/

Romania, Olt, Munca, village

Điện thoại: 0249 / 417.244

Website: http://www.crestinortodox.ro/

Giờ mở cửa: unknown

Romania, Olt, Slatina, Strada Manastirea Clocociov, 3

Điện thoại: 0249/435.489

Website: http://www.ortodox.ro/

Giờ mở cửa: unknown