Bảo tàng Museum of Oltenia. History and Archaeology Department tại Romania, Dolj, Craiova, Strada Madona Dudu, 14

Romania, Dolj, Craiova, Strada Madona Dudu, 14, GPS: 44.3174,23.7898

Điện thoại: 0251/411.906; 0251/418.631

Website: http://www.muzeulolteniei.ro

Giờ mở cửa: 10:00-17:00; Mo closed

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng Museum of Oltenia. History and Archaeology Department tại địa chỉ: Romania, Dolj, Craiova, Strada Madona Dudu, 14 / 77279 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng Museum of Oltenia. History and Archaeology Department hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Romania, Dolj, Craiova, Roedeen Close, 15

Điện thoại: 0251/412.342

Website: http://www.muzeuldeartacraiova.ro/

Romania, Dolj, Craiova, Calea Unirii, 15

Điện thoại: 0251/412.342

Website: http://www.muzeuldeartacraiova.ro/

Romania, Dolj, Craiova, Strada Matei Basarab, 14

Điện thoại: 0351.444.030

Giờ mở cửa: 10:00-17:00; Mo closed

Romania, Dolj, Craiova, Strada Mihail Kogalniceanu, 11

Điện thoại: 0251-532267

Website: http://memorielocala.aman.ro/

Romania, Dolj, Craiova, Strada Popa Sapca, 8

Điện thoại: 0251/419.435

Website: http://www.muzeulolteniei.ro

Giờ mở cửa: 10:00-17:00; Mo closed