Bảo tàng Museum of Oltenia. Natural Sciences Department tại Romania, Dolj, Craiova, Strada Popa Sapca, 8

Romania, Dolj, Craiova, Strada Popa Sapca, 8, GPS: 44.3186,23.7934

Điện thoại: 0251/419.435

Website: http://www.muzeulolteniei.ro

Giờ mở cửa: 10:00-17:00; Mo closed

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng Museum of Oltenia. Natural Sciences Department tại địa chỉ: Romania, Dolj, Craiova, Strada Popa Sapca, 8 / 77279 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng Museum of Oltenia. Natural Sciences Department hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Romania, Dolj, Craiova, Roedeen Close, 15

Điện thoại: 0251/412.342

Website: http://www.muzeuldeartacraiova.ro/

Romania, Dolj, Craiova, Strada Alexandru Ioan Cuza, 11

Điện thoại: 0251/116.942

Romania, Dolj, Craiova, Calea Unirii, 15

Điện thoại: 0251/412.342

Website: http://www.muzeuldeartacraiova.ro/

Romania, Dolj, Craiova, Strada Matei Basarab, 14

Điện thoại: 0351.444.030

Giờ mở cửa: 10:00-17:00; Mo closed

Romania, Dolj, Craiova, Strada Madona Dudu, 14

Điện thoại: 0251/411.906; 0251/418.631

Website: http://www.muzeulolteniei.ro

Giờ mở cửa: 10:00-17:00; Mo closed

Romania, Dolj, Craiova, Strada Mihail Kogalniceanu, 11

Điện thoại: 0251-532267

Website: http://memorielocala.aman.ro/