Bảo tàng Village Museum tại Romania, Dolj, Celaru, village

Romania, Dolj, Celaru, village, GPS: 44.0448,24.1375

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng Village Museum tại địa chỉ: Romania, Dolj, Celaru, village / 77279 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng Village Museum hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Romania, Olt, Caracal, Romania, Strada Cuza Voda, 8

Điện thoại: 0249/512.067

Romania, Dolj, Bechet

Giờ mở cửa: unknown

Romania, Olt, Caracal, Romania, Strada Iancu Jianu, 26

Điện thoại: 0249/511.344

Website: http://www.museum.com/

Giờ mở cửa: 8:00-16:00; Sa, Su 9:00-13:00; Fr closed

Romania, Olt, Munca, village

Điện thoại: 0249 / 417.244

Website: http://www.crestinortodox.ro/

Giờ mở cửa: unknown

Romania, Olt, Caracal, Romania, Strada Iancu Jianu, 15

Điện thoại: 0249/511.344

Romania, Olt, Băbiciu, village