Bảo tàng Museum tại Tajikistan, Khatlon Region, Farkhor

Tajikistan, Khatlon Region, Farkhor, GPS: 37.4926,69.4015

Wi-Fi: wlan

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng Museum tại địa chỉ: Tajikistan, Khatlon Region, Farkhor / 77280 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng Museum hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Tajikistan, Khatlon Region, Qurghonteppa

Tajikistan, Khatlon Region, Pingan

Tajikistan, Khatlon Region, Kulob

Tajikistan, Khatlon Region, Qurghonteppa