Bảo tàng Nishi Chaya Shiryokan tại Nhật Bản, Ishikawa Prefecture, Kanazawa

Nhật Bản, Ishikawa Prefecture, Kanazawa, GPS: 36.5567,136.6474

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng Nishi Chaya Shiryokan tại địa chỉ: Nhật Bản, Ishikawa Prefecture, Kanazawa / 77279 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng Nishi Chaya Shiryokan hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Nhật Bản, Ishikawa Prefecture, Kanazawa

Nhật Bản, Ishikawa Prefecture, Kanazawa

Điện thoại: 076-220-2524

Giờ mở cửa: 9:30-17:00

Nhật Bản, Ishikawa Prefecture, Kanazawa

Nhật Bản, Ishikawa Prefecture, Kanazawa

Nhật Bản, Ishikawa Prefecture, Kanazawa

Điện thoại: 076-247-8110

Giờ mở cửa: 09:30-17:00

Nhật Bản, Ishikawa Prefecture, Kanazawa