Bảo tàng Planetarium tại Myanma, Lãnh thổ Liên bang Naypyidaw, Nây-pi-tô

Myanma, Lãnh thổ Liên bang Naypyidaw, Nây-pi-tô, GPS: 19.8709,96.2586

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng Planetarium tại địa chỉ: Myanma, Lãnh thổ Liên bang Naypyidaw, Nây-pi-tô / 77280 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng Planetarium hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Myanma, Lãnh thổ Liên bang Naypyidaw, Nây-pi-tô

Điện thoại: 067414869

Website: http://www.mge.gov.mm

Giờ mở cửa: Tu-Su 09:30-16:30

Myanma, Lãnh thổ Liên bang Naypyidaw, Nây-pi-tô

Myanma, Lãnh thổ Liên bang Naypyidaw, Nây-pi-tô

Myanma, Lãnh thổ Liên bang Naypyidaw, Nây-pi-tô

Myanma, Lãnh thổ Liên bang Naypyidaw, Nây-pi-tô

Myanma, Lãnh thổ Liên bang Naypyidaw, Nây-pi-tô

Điện thoại: +9567418432

Giờ mở cửa: Mo-Su 09:30-16:30