Bảo tàng Polimski muzej tại Montenegro, Miloša Mališića, 2

Montenegro, Miloša Mališića, 2, GPS: 42.8441,19.8726

Điện thoại: 38251234276

Website: http://www.polimskimuzej.me

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng Polimski muzej tại địa chỉ: Montenegro, Miloša Mališića, 2 / 77280 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng Polimski muzej hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Montenegro, Rozaje

Montenegro

Montenegro, Kolašin

Montenegro, KRALJE, village

Montenegro, Rozaje