Bảo tàng Akashi Kaikkyo Bridge Exhibition Center tại Nhật Bản, Hyogo Prefecture, Akashi

Nhật Bản, Hyogo Prefecture, Akashi, GPS: 34.6316,135.0327

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng Akashi Kaikkyo Bridge Exhibition Center tại địa chỉ: Nhật Bản, Hyogo Prefecture, Akashi / 77279 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng Akashi Kaikkyo Bridge Exhibition Center hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Nhật Bản, Hyogo Prefecture, Kobe

Điện thoại: +81-78-751-5216

Website: http://www.iuekinenkai.or.jp

Nhật Bản, Hyogo Prefecture, Akashi

Giờ mở cửa: 10:00-17:00

Nhật Bản, Hyogo Prefecture, Akashi

Website: http://www.am12.jp/

Nhật Bản, Hyogo Prefecture, Akashi

Nhật Bản, Hyogo Prefecture, Akashi

Giờ mở cửa: 10:00-17:00

Nhật Bản, Hyogo Prefecture, Akashi

Giờ mở cửa: 10:00-17:00