Bảo tàng Site of the Battle of Mbembesi tại Zimbabwe, Bulawayo Province, Bulawayo

Zimbabwe, Bulawayo Province, Bulawayo, GPS: -20.0374,28.8763

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng Site of the Battle of Mbembesi tại địa chỉ: Zimbabwe, Bulawayo Province, Bulawayo / 77280 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng Site of the Battle of Mbembesi hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Zimbabwe

Zimbabwe, Bulawayo Province, Bulawayo

Zimbabwe, Bulawayo Province, Bulawayo

Điện thoại: +263-9-250 045

Website: http://www.naturalhistorymuseumzimbabwe.com/

Zimbabwe, Bulawayo Province, Bulawayo

Điện thoại: +263-772-383-810