Bảo tàng Smedenes Hus tại Đan Mạch, Trung Jutland, Lem, village, Kirkegade, 2

Đan Mạch, Trung Jutland, Lem, village, Kirkegade, 2, GPS: 56.0264,8.3878

Website: http://6940.dk/

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng Smedenes Hus tại địa chỉ: Đan Mạch, Trung Jutland, Lem, village, Kirkegade, 2 / 77280 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng Smedenes Hus hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Đan Mạch, Trung Jutland, Skjern

Điện thoại: +45 97362343

Đan Mạch, Bắc Jutland, Østerby, village

Website: http://flymuseum.dk/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Đan Mạch, Trung Jutland, Skjern

Đan Mạch

Đan Mạch, Nam Đan Mạch, Østerby, village

Website: http://flymuseum.dk/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Đan Mạch, Trung Jutland, Skjern