Bảo tàng Stainmore Railway Company tại Vương quốc Anh, Anh, Kirkby Stephen

Vương quốc Anh, Anh, Kirkby Stephen, GPS: 54.4625,-2.3573

Điện thoại: (Weekends Only) 017683 71700

Website: http://www.kirkbystepheneast.co.uk/

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng Stainmore Railway Company tại địa chỉ: Vương quốc Anh, Anh, Kirkby Stephen / 77279 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng Stainmore Railway Company hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Vương quốc Anh, Anh, Hawes

Vương quốc Anh, Anh, Hawes

Vương quốc Anh, Anh, Dent, village

Vương quốc Anh, Anh, Reeth, village

Vương quốc Anh, Anh, Temple Sowerby, village

Website: https://www.nationaltrust.org.uk/

Vương quốc Anh, Anh, Kendal

Điện thoại: 01539 815597

Website: http://www.kendalmuseum.org.uk