Bảo tàng Takikawa Natural History Museum tại Nhật Bản, Hokkaido, Takikawa

Nhật Bản, Hokkaido, Takikawa, GPS: 43.552,141.9143

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng Takikawa Natural History Museum tại địa chỉ: Nhật Bản, Hokkaido, Takikawa / 77279 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng Takikawa Natural History Museum hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Nhật Bản, Hokkaido, Urausu

Nhật Bản, Hokkaido, Bibai

Nhật Bản, Hokkaido, Takikawa

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Nhật Bản, Hokkaido, Bibai

Nhật Bản, Hokkaido, Kamisunagawa

Nhật Bản, Hokkaido, Kamisunagawa