Bảo tàng Taro Nasu tại Nhật Bản, Tokyo

Nhật Bản, Tokyo, GPS: 35.6935,139.7808

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng Taro Nasu tại địa chỉ: Nhật Bản, Tokyo / 77279 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng Taro Nasu hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Nhật Bản, Tokyo

Điện thoại: +81-3-36220366

Website: http://www.sumo.or.jp/

Giờ mở cửa: Mo-Fr 10:00-16:00; Sa,Su,PH off

Nhật Bản, Tokyo

Nhật Bản, Tokyo

Giờ mở cửa: Mo-Su 12:00-16:00

Nhật Bản, Tokyo

Nhật Bản, Tokyo, Sumida

Điện thoại: +81-3-36220366

Website: http://www.sumo.or.jp/

Giờ mở cửa: Mo-Fr 10:00-16:00; Sa,Su,PH off

Nhật Bản, Tokyo