Bảo tàng The Temple of Debod tại Tây Ban Nha, Community of Madrid, Madrid, Calle de Ferraz, 1

Tây Ban Nha, Community of Madrid, Madrid, Calle de Ferraz, 1, GPS: 40.424,-3.7177

Điện thoại: +34 913667415

Website: http://www.madrid.es/

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: Oct 1-Mar 31 Tu-Fr 09:45-13:45, 16:15-18:15; Oct 1-Mar 31 Sa, Su, PH 09:30-20:00; Apr 1-Sep 30 Tu-Fr 10:00-14:00,18:00-20:00; Apr 1-Sep 30 Sa, Su, PH 09:30-20:00; Mo off; Jan 1, Jan 6, May 1, Dec 25 off

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng The Temple of Debod tại địa chỉ: Tây Ban Nha, Community of Madrid, Madrid, Calle de Ferraz, 1 / 77279 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng The Temple of Debod hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Tây Ban Nha, Provincia Eclesiástica de Madrid, Madrid

Tây Ban Nha, Community of Madrid, Madrid, Calle del Conde Duque, 9

Điện thoại: +34 915885928

Website: http://www.madrid.es/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Tu-Sa 10:00-14:00,17:30-21:00; Su, PH 10:30-14:00; Mo off; Jan 1, Jan 6, May 1, Dec 25 off

Tây Ban Nha, Community of Madrid, Madrid

Hỗ trợ xe lăn: No

Tây Ban Nha, Community of Madrid, Madrid, Calle de Amaniel, 29-31

Điện thoại: +34 91 758 83 79

Website: http://museo.abc.es/

Hỗ trợ xe lăn: No

Giờ mở cửa: Tu-Sa 11:00-20:00; Su 10:00-14:00; Mo off; Jan 1, Jan 6, May 1, Dec 24, Dec 25, Dec 31 off; May 15 10:00-14:00

Tây Ban Nha, Community of Madrid, Madrid, Calle de Ventura Rodriguez, 17

Điện thoại: +34 915473646

Website: http://www.madrid.es/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Tu-Sa 09:30-15:00; Th 17:00-20:00; PH Tu off; Su,PH 10:00-15:00; Mo off; Jan 01,Jan 06,May 01,Dec 24,Dec 25,Dec 31 off

Tây Ban Nha, Community of Madrid, Madrid, Glorieta de San Antonio de la Florida, 5

Điện thoại: +34 915420722

Website: http://www.madrid.es/

Hỗ trợ xe lăn: No

Giờ mở cửa: Tu-Su, PH 09:30-20:00 "Este horario y la apertura de salas pueden sufrir modificaciones, por favor, confírmelo en por teléfono"; Mo off; Jan 1, Jan 6, May 1, Dec 24, Dec 25, Dec 31 off