Bảo tàng The Natural History Museum of Zimbabwe tại Zimbabwe, Bulawayo Province, Bulawayo

Zimbabwe, Bulawayo Province, Bulawayo, GPS: -20.1556,28.5963

Điện thoại: +263-9-250 045

Website: http://www.naturalhistorymuseumzimbabwe.com/

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng The Natural History Museum of Zimbabwe tại địa chỉ: Zimbabwe, Bulawayo Province, Bulawayo / 77279 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng The Natural History Museum of Zimbabwe hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Zimbabwe

Zimbabwe, Bulawayo Province, Bulawayo

Zimbabwe, Bulawayo Province, Bulawayo

Zimbabwe, Bulawayo Province, Bulawayo

Điện thoại: +263-772-383-810