Bảo tàng 天童民芸館 tại Nhật Bản, Yamagata Prefecture, Tendō, Yamagata

Nhật Bản, Yamagata Prefecture, Tendō, Yamagata, GPS: 38.3563,140.3785

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng 天童民芸館 tại địa chỉ: Nhật Bản, Yamagata Prefecture, Tendō, Yamagata / 77279 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng 天童民芸館 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Nhật Bản, Yamagata Prefecture, Tendō, Yamagata

Nhật Bản, Yamagata Prefecture, Tendō, Yamagata

Điện thoại: +81 23 654 5050

Nhật Bản, Yamagata Prefecture, Tendō, Yamagata

Điện thoại: +81 23 653 1690

Nhật Bản, Yamagata Prefecture, Tendō, Yamagata

Giờ mở cửa: We-Mo 09:00-17:00

Nhật Bản, Yamagata Prefecture, Tendō, Yamagata

Điện thoại: +81 23 695 2221

Nhật Bản, Yamagata Prefecture, Tendō, Yamagata