Bảo tàng 西都市歴史民俗資料館 tại Nhật Bản, Miyazaki Prefecture, Shintomi

Nhật Bản, Miyazaki Prefecture, Shintomi, GPS: 32.1071,131.403

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng 西都市歴史民俗資料館 tại địa chỉ: Nhật Bản, Miyazaki Prefecture, Shintomi / 77280 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng 西都市歴史民俗資料館 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Nhật Bản, Miyazaki Prefecture, Saito

Nhật Bản, Miyazaki Prefecture, Takanabe

Nhật Bản, Miyazaki Prefecture, Takanabe

Nhật Bản, Miyazaki Prefecture, Takanabe