Bảo tàng 西都市歴史民俗資料館 tại Nhật Bản, Miyazaki Prefecture, Shintomi

Nhật Bản, Miyazaki Prefecture, Shintomi, GPS: 32.1071,131.403

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng 西都市歴史民俗資料館 tại địa chỉ: Nhật Bản, Miyazaki Prefecture, Shintomi / 77279 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng 西都市歴史民俗資料館 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Nhật Bản, Miyazaki Prefecture, Saito

Nhật Bản, Miyazaki Prefecture, Takanabe

Nhật Bản, Miyazaki Prefecture, Takanabe

Nhật Bản, Miyazaki Prefecture, Takanabe