Bảo tàng Seibo Memorial Hall tại Nhật Bản, Nagasaki Prefecture, Shimabara

Nhật Bản, Nagasaki Prefecture, Shimabara, GPS: 32.7892,130.3678

Điện thoại: 0957-62-4766

Website: http://www.city.shimabara.lg.jp/

Giờ mở cửa: 09:00-17:30

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng Seibo Memorial Hall tại địa chỉ: Nhật Bản, Nagasaki Prefecture, Shimabara / 77279 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng Seibo Memorial Hall hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Nhật Bản, Nagasaki Prefecture, Shimabara

Nhật Bản, Nagasaki Prefecture, Shimabara

Điện thoại: 0957-62-4766

Website: http://www.city.shimabara.lg.jp/

Giờ mở cửa: 09:00-17:30

Nhật Bản, Nagasaki Prefecture, Shimabara

Điện thoại: +81 957-62-4766

Giờ mở cửa: 09:00-17:30

Nhật Bản, Nagasaki Prefecture, Shimabara

Giờ mở cửa: 09:00-17:30

Nhật Bản, Nagasaki Prefecture, Shimabara