Bảo tàng Yangon University Students' Union Building tại Myanma, Yangon, Ngưỡng Quang

Myanma, Yangon, Ngưỡng Quang, GPS: 16.8269,96.1343

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng Yangon University Students' Union Building tại địa chỉ: Myanma, Yangon, Ngưỡng Quang / 77279 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng Yangon University Students' Union Building hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Myanma, Yangon, Ngưỡng Quang

Giờ mở cửa: Fr-Su:10:00 - 17:00

Myanma, Yangon, Ngưỡng Quang

Myanma, Yangon, Ngưỡng Quang

Giờ mở cửa: Tu-Su 09:00-16:00

Myanma, Yangon, Ngưỡng Quang

Myanma, Yangon, Ngưỡng Quang

Myanma, Yangon, Ngưỡng Quang