Bảo tàng Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij (ZLSM) tại Hà Lan, Limburg, Simpelveld, village

Hà Lan, Limburg, Simpelveld, village, GPS: 50.8317,5.9783

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij (ZLSM) tại địa chỉ: Hà Lan, Limburg, Simpelveld, village / 77279 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij (ZLSM) hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Hà Lan, Limburg, Kerkrade

Website: http://www.columbusearththeater.nl

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Tu-Su, PH 10:00-17:00

Hà Lan, Limburg, Kerkrade

Website: http://www.cubedesignmuseum.nl/

Giờ mở cửa: Tu-Su, PH 10:00-17:00

Đức, North Rhine-Westphalia, Horbach, village

Hà Lan, Limburg, Heerlen

Đức, Horbacher Straße, 497

Điện thoại: +49-241-9970615

Website: http://www.zollmuseum-friedrichs.de/

Hà Lan, Limburg, Simpelveld, village

Hỗ trợ xe lăn: Yes