Đài quan sát 1-Altitude Viewing Gallery tại Singapore, Tân Gia Ba, Raffles Place, 1

Singapore, Tân Gia Ba, Raffles Place, 1, GPS: 1.2847,103.851

Điện thoại: +65 6438 0410

Website: https://www.1-altitude.com/

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:30-17:30

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: điểm quan sát 1-Altitude Viewing Gallery tại địa chỉ: Singapore, Tân Gia Ba, Raffles Place, 1 / 68382 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến điểm quan sát 1-Altitude Viewing Gallery hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Singapore, Tân Gia Ba

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Singapore, Tân Gia Ba

Singapore, Tân Gia Ba

Singapore, Tân Gia Ba, Raffles Avenue, 8

Singapore, Bayfront Avenue, 10

Singapore, Tân Gia Ba, Bayfront Avenue, 10