Đài quan sát Аджара Восточный 1а tại Gruzia

Gruzia, GPS: 43.5333,40.7059

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: điểm quan sát Аджара Восточный 1а tại địa chỉ: Gruzia / 68382 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến điểm quan sát Аджара Восточный 1а hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Liên bang Nga, Irkutsk (tỉnh), 4751234675, village

Liên bang Nga, Irkutsk (tỉnh), 4751234675, village

Liên bang Nga

Liên bang Nga