Đài quan sát Airport parking tại Bắc Triều Tiên, Bình Nhưỡng

Bắc Triều Tiên, Bình Nhưỡng, GPS: 39.2011,125.6772

Floor: 1

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: điểm quan sát Airport parking tại địa chỉ: Bắc Triều Tiên, Bình Nhưỡng / 68382 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến điểm quan sát Airport parking hoặc các nơi gần bạn nhất: [object-nearby] Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, đền, lâu đài, đài tưởng niệm, tượng đài, thắng cảnh, bảo tàng, miếu thờ bên đường or lăng mộ\