Đài quan sát Alto Mirador Turi tại Ecuador, Azuay, Turi, village

Ecuador, Azuay, Turi, village, GPS: -2.9232,-79.0081

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: điểm quan sát Alto Mirador Turi tại địa chỉ: Ecuador, Azuay, Turi, village / 68382 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến điểm quan sát Alto Mirador Turi hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Ecuador, Azuay, Cuenca

Ecuador, Azuay, Cuenca

Ecuador, Azuay, Turi, village

Ecuador, Azuay, Cuenca

Ecuador, Azuay, Cuenca

Ecuador, Azuay, Cuenca