Đài quan sát Бандерівські скелі tại Ukraina, Lviv (tỉnh), Mykolaiv, tỉnh Lviv

Ukraina, Lviv (tỉnh), Mykolaiv, tỉnh Lviv, GPS: 49.5251,24.0281

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: điểm quan sát Бандерівські скелі tại địa chỉ: Ukraina, Lviv (tỉnh), Mykolaiv, tỉnh Lviv / 68382 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến điểm quan sát Бандерівські скелі hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Ukraina, Lviv (tỉnh), Mykolaiv, tỉnh Lviv

Ukraina, Lviv (tỉnh), Dubrova, village

Ukraina, Lviv (tỉnh), Lviv

Ukraina, Lviv (tỉnh), Dubrova, village