Đài quan sát Afghanistan

10 đối tượng
bộ lọc

Afghanistan, Kabul

Afghanistan, Kunduz

Afghanistan, Kandahar

Afghanistan, Kandahar

Afghanistan, Kunduz, Char Darah

Afghanistan

Afghanistan, Kabul

Afghanistan, Nangarhar, Rokhan Mina, village

Afghanistan, Kabul

Afghanistan, Kabul

Bạn có đang dự định một chuyến đi và e ngại mình sẽ bỏ lỡ một điều gì thú vị? Bạn có mơ ước chụp được những khoảnh khắc để đời trong ảnh? Chúng tôi đã thu thập những tọa độ ngắm cảnh nên thơ từ mọi nơi trên thế giới. Danh mục của chúng tôi bao gồm các địa điểm nổi tiếng với khung cảnh panorama và đài quan sát đầy đủ trang thiết bị ở những địa điểm xa xôi nhất. Mỗi địa điểm đều được mô tả rất chi tiết.\