Đài quan sát Ả Rập Saudi

99 đối tượng
bộ lọc

Ả Rập Saudi, Makkah Region, Jeddah

Ả Rập Saudi, Riyadh Region, Dhurma

Ả Rập Saudi, Riyadh Region, Ri-át

Ả Rập Saudi, Riyadh Region, Ri-át

Ả Rập Saudi, Makkah Region, Mecca

Ả Rập Saudi, Makkah Region, Ad Dar al Bayda

Ả Rập Saudi

Ả Rập Saudi

Ả Rập Saudi, Al-Qassim Region, Buraidah

Ả Rập Saudi, Khasa, village

Ả Rập Saudi, Makkah Region, Mecca

Ả Rập Saudi, Makkah Region, Mecca

Ả Rập Saudi

Ả Rập Saudi, Riyadh Region, Rumah

Ả Rập Saudi

Bạn có đang dự định một chuyến đi và e ngại mình sẽ bỏ lỡ một điều gì thú vị? Bạn có mơ ước chụp được những khoảnh khắc để đời trong ảnh? Chúng tôi đã thu thập những tọa độ ngắm cảnh nên thơ từ mọi nơi trên thế giới. Danh mục của chúng tôi bao gồm các địa điểm nổi tiếng với khung cảnh panorama và đài quan sát đầy đủ trang thiết bị ở những địa điểm xa xôi nhất. Mỗi địa điểm đều được mô tả rất chi tiết.\