Đài quan sát Nepal

321 đối tượng
bộ lọc

Nepal, Central Development Region, Siddhipur, village

Nepal, Central Development Region, Kathmandu

Nepal, Central Development Region, Janakpurdham

Nepal, Eastern Development Region, Inaruwa

Nepal, Central Development Region, Bhaktapur

Nepal, Central Development Region, MathurapatiFulbari, village

Nepal, Western Development Region, Pokhara

Nepal, Central Development Region, Bomotang Big Village, village

Nepal, Western Development Region, Timang, village

Nepal, Central Development Region, Dolakhā, village

Nepal, Central Development Region, Dhulikhel

Nepal, Far-Western Development Region, Chisapani, village

Nepal, Central Development Region, Sainbu, village

Nepal, Western Development Region, Seera Faat, village

Bạn có đang dự định một chuyến đi và e ngại mình sẽ bỏ lỡ một điều gì thú vị? Bạn có mơ ước chụp được những khoảnh khắc để đời trong ảnh? Chúng tôi đã thu thập những tọa độ ngắm cảnh nên thơ từ mọi nơi trên thế giới. Danh mục của chúng tôi bao gồm các địa điểm nổi tiếng với khung cảnh panorama và đài quan sát đầy đủ trang thiết bị ở những địa điểm xa xôi nhất. Mỗi địa điểm đều được mô tả rất chi tiết.\