Đài quan sát Lào

124 đối tượng
bộ lọc

Lào, Luangprabang, Donkhoun, village

Lào, Luangprabang, Luổng Phạ Bang

Lào, Luangprabang, Nongkhiao-Tai, village

Lào, Luangprabang, Chomngoua, village

Lào, Luangnamtha, Namphe, village

Lào, Tỉnh Viêng Chăn, Vang Vieng

Lào, Luangnamtha, Vangmixai, village

Lào, Saravane, Sanim-Nai, village

Lào, Xiêng Khoảng, Phaxai

Lào, Khammuane, Ban Nahin-Nai, village

Lào, Chăm-pa-sắc, Hua Det, village

Lào, Chăm-pa-sắc, Hua Det, village

Lào, Tỉnh Viêng Chăn, Hinngon, village

Lào, Xiêng Khoảng, Phôn Xa Vẳn

Lào, Xiêng Khoảng, Phôn Xa Vẳn

Lào, Hủa Phăn, Viangthong

Lào, Xay Nha Bu Ly, Phiang

Lào, Oudomxay, Ban Houayta, village

Bạn có đang dự định một chuyến đi và e ngại mình sẽ bỏ lỡ một điều gì thú vị? Bạn có mơ ước chụp được những khoảnh khắc để đời trong ảnh? Chúng tôi đã thu thập những tọa độ ngắm cảnh nên thơ từ mọi nơi trên thế giới. Danh mục của chúng tôi bao gồm các địa điểm nổi tiếng với khung cảnh panorama và đài quan sát đầy đủ trang thiết bị ở những địa điểm xa xôi nhất. Mỗi địa điểm đều được mô tả rất chi tiết.\