Đài quan sát Trung Quốc

1371 đối tượng
bộ lọc

Trung Quốc, Quảng Tây, XingPing

Trung Quốc, Tứ Xuyên, Ranwu

Trung Quốc, Vân Nam, Gezan

Trung Quốc, Tứ Xuyên, Benge

Trung Quốc

Trung Quốc, Hải Nam, Hải Khẩu

Trung Quốc, An Huy, Thang Khẩu

Trung Quốc

Trung Quốc, Vân Nam, Tây Sơn, Côn Minh

Trung Quốc, Sơn Đông, Tể Nam

Trung Quốc, Shaanxi, Huashan

Trung Quốc, Hồ Nam, Trương Gia Giới

Trung Quốc, Tứ Xuyên, Mã Nhĩ Khang

Trung Quốc, Tân Cương, Turfan/Thổ Lỗ Phiên

Trung Quốc, Vân Nam, Jiuzhou

Trung Quốc, Tứ Xuyên, Lô Thành, Huyện Khanh Định

Trung Quốc, Vân Nam, Daju

Bạn có đang dự định một chuyến đi và e ngại mình sẽ bỏ lỡ một điều gì thú vị? Bạn có mơ ước chụp được những khoảnh khắc để đời trong ảnh? Chúng tôi đã thu thập những tọa độ ngắm cảnh nên thơ từ mọi nơi trên thế giới. Danh mục của chúng tôi bao gồm các địa điểm nổi tiếng với khung cảnh panorama và đài quan sát đầy đủ trang thiết bị ở những địa điểm xa xôi nhất. Mỗi địa điểm đều được mô tả rất chi tiết.\