Đài quan sát Higashimokoto flower garden tại Nhật Bản, Hokkaido, Koshimizu

Nhật Bản, Hokkaido, Koshimizu, GPS: 43.7826,144.3116

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: điểm quan sát Higashimokoto flower garden tại địa chỉ: Nhật Bản, Hokkaido, Koshimizu / 68382 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến điểm quan sát Higashimokoto flower garden hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Nhật Bản, Hokkaido, Kitami, Hokkaidō

Nhật Bản, Hokkaido, Teshikaga

Nhật Bản, Hokkaido, Kiyosato

Nhật Bản, Hokkaido, Koshimizu

Nhật Bản, Hokkaido, Ozora

Nhật Bản, Hokkaido, Teshikaga