Đài quan sát Hill 432 tại Afghanistan, Kunduz

Afghanistan, Kunduz, GPS: 36.6726,68.8221

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: điểm quan sát Hill 432 tại địa chỉ: Afghanistan, Kunduz / 68382 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến điểm quan sát Hill 432 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, đền, lâu đài, đài tưởng niệm, tượng đài, thắng cảnh, bảo tàng, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Afghanistan, Kunduz, Char Darah