Đài quan sát huge stones with old engraving tại Algérie, Tamanrasset, Tamenghasset

Algérie, Tamanrasset, Tamenghasset, GPS: 23.0356,5.7178

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: điểm quan sát huge stones with old engraving tại địa chỉ: Algérie, Tamanrasset, Tamenghasset / 68382 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến điểm quan sát huge stones with old engraving hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, đền, lâu đài, đài tưởng niệm, tượng đài, thắng cảnh, bảo tàng, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận