Đài quan sát Ikhkhairkhan tại Mông Cổ, Dundgovi, Mandalgovi

Mông Cổ, Dundgovi, Mandalgovi, GPS: 45.7162,106.3356

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: điểm quan sát Ikhkhairkhan tại địa chỉ: Mông Cổ, Dundgovi, Mandalgovi / 68382 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến điểm quan sát Ikhkhairkhan hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Mông Cổ, Dundgovi, Mandalgovi

Mông Cổ, Dundgovi, Mandalgovi

Mông Cổ, Dundgovi, Mandalgovi

Mông Cổ

Mông Cổ, Dundgovi, Mandalgovi

Mông Cổ, Dundgovi, Mandalgovi