Đài quan sát Kabira Park tại Nhật Bản, Okinawa Prefecture, Ishigaki

Nhật Bản, Okinawa Prefecture, Ishigaki, GPS: 24.4617,124.1425

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: điểm quan sát Kabira Park tại địa chỉ: Nhật Bản, Okinawa Prefecture, Ishigaki / 68382 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến điểm quan sát Kabira Park hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Nhật Bản, Okinawa Prefecture, Ishigaki

Nhật Bản, Okinawa Prefecture, Ishigaki

Nhật Bản, Okinawa Prefecture, Ishigaki

Nhật Bản, Okinawa Prefecture, Ishigaki

Nhật Bản, Okinawa Prefecture, Ishigaki

Nhật Bản, Okinawa Prefecture, Ishigaki